Wysłodki buraczane suche dawkowanie dla bydła

Ich zawartość może wahać się w granicach 10-50% masy mieszanki treściwej uzupełniającej.

Przykładowe dawkowanie wysłodek buraczanych suchych dla bydła kształtuje się następująco:

  • Krowy mleczne: 2-4kg / dzień
  • Opasy 1-2 kg / dzień
  • Krowy zasuszone 1 kg / dzień